Aktuality

Čo máme nové?

Na Mladifeste v Medžugorí

pridal: charita | dátum: 12. augusta 2013 | kategória: aktuality

24. Medzinárodný festival mládeže „Mladifest“ v Medžugorí sa v tomto roku konal v dňoch 1.-6.augusta 2013. Medzi mladými z viac ako 60 krajín bola skupina zo Slovenska, ktorej súčasťou sme boli aj my – deti a mnladí z Detského charitného domu Považská Bystrica.

V babylone jazykov sa slovenčina určite nestratila, zviditeľňovali nás aj nad hlavami vejúce zástavy, hoci sme neboli najpočetnejšou národnostnou skupinou, bolo nás „počuť“. Festivalový program bol zaujímavý – svedectvá,  piesne, modlitby. S veľkou chuťou sme sa zapájali do tanečných vsuviek, ktorými boli ukončené bloky hovoreného slova a svedectiev. Vrcholom dňa bol večerný program – modlitba sv. ruženca, sv. omša, modlitba za uzdravenie. Deň končil adoráciou, poklonou najsvätejšej oltárnej sviatosti, ktorá bola pre nás hlbokým zážitkom. Vďaka snahe a námahe s organizovaním putovania, prekonaným ťažkostiam s cestou, pobytu a účasti na festivale,   sme sa domov vrátili  posilnení,  s veľkou radosťou a pokojom v srdci.

Mgr. Helena Stašáková