Aktuality

Čo máme nové?

Myslíme aj na marginalizovaných počas Týždňa kresťanskej kultúry

pridal: charita | dátum: 1. októbra 2015 | kategória: aktuality

Dňa 30.9.2015 sme sa v rámci Týždňa kresťanskej kultúry snažili upozorniť verejnosť na núdznych okolo nás. Počas celého dňa sme na Hlinkovom námestí v Žiline informovali o službách Diecéznej charity Žilina, predovšetkým o práci s ľudmi z ulice. Okoloidúci mali možnosť podporiť našu činnosť aj prostredníctvom dobrovoľného príspevku. Obdarovaní boli čerstvými šiškami alebo výrobkami z dreva a iných recyklovaných materiálov. Výťažok z podujatia bude použitý na pomoc ľuďom bez domova. Ďakujeme!