Aktuality

Čo máme nové?

Mosty charity v dekanátoch Žilinskej diecézy

pridal: charita | dátum: 17. mája 2018 | kategória: aktuality

V stredu 16. mája 2018 odštartovala Diecézna charita Žilina „charitné turné“ po dekanátoch diecézy. Vo farskom kostole v Ilave sme slávili s vdp. Michalom Melišíkom svätú omšu za požehnanie charitného diela v Ilavskom dekanáte. Po svätej omši si prítomní uctili relikvie patrónky charity sv. Alžbety Uhorskej. Približne 40 ľudí si vypočulo prezentáciu o farských charitách a aktivitách diecéznej charity. Na stretnutí odzneli aj praktické informácie z aktivít 2 farských charít, ktoré sú živé v Ilavskom dekanáte. Podujatie bolo tiež príležitosťou na vzájomné stretnutie pre dobrovoľníkov z týcho farských charít (Nová Dubnica a Ladce). V druhej polovici júna plánujeme navštíviť severnejší dekanát. Týmito stretnutiami chceme napĺňať naše motto „byť blízko pri človeku“.

Diecézna charita Žilina v rámci projektu MOSTY CHARITY pravidelne navštívi jeden dekanát v diecéze. Súčasťou programu je slávenie svätej omše s úmyslom požehnania charitnej služby, prezentácia činnosti a projektov Diecéznej charity Žilina a potreby rozvoja farských charít vo farnostiach. Zúčastnení z farností daného dekanátu sa môžu oboznámiť s ponukou spolupráce v rámci tvoriacej sa siete farských charít.

Vychádzame z toho, že v každej farnosti sa nachádzajú viaceré skupiny núdznych a veríme, že v každej farnosti sú aj povolaní do služby. Kedže v cirkevných dokumentoch je charita tretím piliérom Cirkvi a nepopierateľne patrí k jej podstate, považujeme rozvoj charity vo farnostiach za prioritu.