Aktuality

Čo máme nové?

Moja almužna pomáha trpiacim v mojej diecéze

pridal: charita | dátum: 17. februára 2021 | kategória: aktuality

Počnúc popolcovou stredou sme na najbližších 40 dní pozvaní k pôstu, almužne a modlitbe. Mať milosrdné srdce znamená mať lásku, ktorá sa zľutúva nad biedou blížneho. Diecézna charita Žilina odpovedá na pozvanie… na pozvanie Lásky ❤

Pôstna zbierka na Charitu

Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich.  Tradičnú zbierku na Charitu (v kostoloch na prvú pôstnu nedeľu) je možné podporiť aj online, rozširujeme ju o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich zo stolíkov vašich chrámov. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!

MOJA ALMUŽNA POMÁHA TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE!

Pred týždňom sa nám Sv. O. František prihováral k svetovému dňu chorých aj týmito slovami:

„Blízkosť je vzácny balzam, ktorý je oporou a útechou trpiacich v ich chorobe. Ako kresťania prežívame blízkosť ako prejav lásky Ježiša Krista, milosrdného Samaritána, ktorý sa so súcitom približuje ku každému človeku zranenému hriechom.”

365 dní stojíme blízko pri človeku. Tisíckam ľudí podávame pomocnú ruku, staráme sa o chorých, nasycujeme hladných, chránime „maličkých”, prinášame nádej aj v týchto náročných časoch.

Sme postavení pred nové výzvy, pomáhame v prvej línii a potrebujeme Vašu pomoc!

Tradičná zbierka na Charitu prebieha na prvú pôstnu nedeľu a za súčasných podmienok ju rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas pôstu.

Vo svojich chrámoch nájdete plagáty ku zbierke. Zároveň aj letáky v tvare mešca„moja almužna pomáha trpiacim v mojej diecéze” s informáciami o možnosti podpory.

Bratia a sestry, služba Charity je zvlášť v dnešných časoch svedectvom života Cirkvi vo svete. Aj vďaka Vašej modlitbe, podpore a „almužne” budeme naďalej slúžiť a prinášať nádej.

Chcem Vás na tomto mieste požiadať o Vašu štedrosť a podporu formou zbierky na prvú pôstnu nedeľu, kampane MOJA ALMUŽNA priamo na účet, šekom, prostredníctvom QR kódu…

SPOLU napĺňame poslanie byť „blízko pri človeku”!

ĎAKUJEME!

Ku zbierke na Charitu na prvú pôstnu nedeľu 2021.

Mgr. Peter Birčák
riaditeľ Diecéznej charity Žilina