Aktuality

Čo máme nové?

Misijný výjazd z UPeCe k ľuďom bez domova

pridal: charita | dátum: 18. novembra 2023 | kategória: aktuality

UPeCe Žilina prišla na misijny výjazd k ľuďom bez domova, do Domu charity sv. Vincenta v Žiline, kde má diecézna charita nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum pre mužov a ženy v núdzi, bez domova…

😊

Priniesli ste kus nádeje, ĎAKUJEME!