Aktuality

Čo máme nové?

Svätý Mikuláš potešil našich seniorov

pridal: charita | dátum: 7. decembra 2020 | kategória: aktuality

“Otec biskup!” radostne zvolala a vyskočila z postele naša pani Terezka, keď zbadala pristupovať k jej posteli svätého Mikuláša. V Dome charity sv. Kamila vyčaril Mikuláš s čertíkom a losmi úsmevy, radosť a prekvapenie v srdciach všetkých seniorov. Po chodbách sa ozýval smiech a cingot zvončeka, ktorým svätý Mikuláš oznamoval svoj príchod. Reakcie našich, niektorých trvalo ležiacich klientov, boli dojemné a krásne! Tešili sa ako malé deti a ja som si uvedomila, že ma napĺňa radosť väčšia ako tá v detstve, keď prišiel Mikuláš ku mne. Bol to nádherný a vzácny čas!