Aktuality

Čo máme nové?

Migrácia – pomoc cudzincom na Slovensku

pridal: charita | dátum: 5. júna 2020 | kategória: aktuality

DISKUSIA 5.6.
Dnes o 17:00 h zakončíme náš Národný týždeň charity poslednou zo série online diskusií. Pozrieme sa na zhrnutie projektu MIND z dielne Slovenskej katolíckej charity, ktorého cieľom je predovšetkým pomôcť všetkým, ktorí sú ovplyvnení negatívnou protimigračnou rétorikou. Medzi diskutované témy bude patriť aj integrácia cudzincov na lokálnej úrovni.

Irina Adamová – projektová manažérka projektu MIND, SKCH
Nina Galanská – riaditeľka Nadácie Milana Šimečku
Salma El Henami – študentka z Jemenu, ktorá dlhodobo žije na Slovensku
? http://www.facebook.com/MYzilina a https://www.charita.sk/tyzdencharity/

Direktor saleziánskeho domu don Pavol Dzivý dnes slúži svätú omšu za migrantov i za celé Slovensko, za každého jedného, aby sme v láske nachádzali ten správny postoj ku každému. Nech je srdce každého kňaza podľa Srdca Ježišovho… ĎAKUJEME!

Mgr. Pavol Dzivý, PhD.