Aktuality

Čo máme nové?

Leto v znamení „Národného projektu pomoci“

pridal: charita | dátum: 4. júla 2020 | kategória: aktuality

Leto naplno využívame na prípravu „Národného projektu pomoci“. Slovenská katolícka charita spolu s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami nezaháľa ani v letných mesiacoch a pokračuje v príprave celonárodného projektu pomoci. Výsledkom toho bolo už v poradí 2. stretnutie úzkej pracovnej skupiny v Pastoračnom centre v Ružomberku. Za účasti zástupcov z Košíc, Prešova, Trnavy, Žiliny a Bratislavy  sa postupne formuje projekt, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom v núdzi, byť im nablízku a zachovať ľudskú dôstojnosť.

Myšlienka vzniku „Národného projektu pomoci sa začala počas koronakrízy, ktorá mala a stále má dopad na viaceré cieľové skupiny, ktorým charita dlhodobo pomáha. V súlade s víziou charity bude konkrétna pomoc spočívať nielen v distribúcii potravín a drogérie, ale aj v následnom odbornom poradenstve.

Viacerí zúčastnení sa zhodli, že týmto projektom chceme tiež vytvoriť priestor, pre tých v spoločnosti, ktorí chcú dávať a pomáhať; t.j. donori, partneri a dobrovoľníci, čím sa vytvorí tzv. komunitná sieť pomoci. Do nej by sme chceli postupne pozývať aj ďalších partnerov, organizácie, štátne orgány a efektívne a účinne pomáhať ľuďom, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Príprava bude pokračovať aj naďalej a pevne veríme, že nám pomôžete svojimi modlitbami k úspešnému zahájeniu. Vytvoriť takýto veľký projekt, ktorý bude mať celonárodný rozsah, si vyžaduje nielen čas, ale predovšetkým povzbudenie. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné, Matúš 17, 20.