Aktuality

Čo máme nové?

Láskou získané ocenenie

pridal: charita | dátum: 24. októbra 2023 | kategória: aktuality

VĎAKA, ZUZKA! OCEŇOVANIE PRACOVNÍKOV V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Za Diecézna charita Žilina bola ocenená Zuzana Žídeková – Charitatívna služba v rodinách.

🫶

V Slovenskom komornom divadle v Martine sa aj tento rok uskutočnilo slávnostné oceňovanie zamestnancov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinský Samosprávny Kraj.

Ocenenie si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej prevzalo 5️⃣6️⃣ osobností z viac ako 80 zariadení sociálnych služieb v rámci kraja.

Ďakujeme vám za vaše mimoriadne pracovné nasadenie, obetavosť, ľudský a láskavý prístup pri starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc.

Srdečne blahoželáme!