Aktuality

Čo máme nové?

Kto pomôže Slovensku

pridal: charita | dátum: 13. januára 2021 | kategória: aktuality

Ďakujeme za ochranné rukavice a overaly pre sociálnych pracovníkov Nadácii Pontis a spoločnosti Strabag. Veľmi nám takto pomohli aspoň čiastočne odľahčiť náš rozpočet v núdzovom stave.

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. V rámci svojej činnosti spravuje aj nadačné fondy a darcovské programy.

Nadácia Pontis, ako správca aplikácie a darcovského programu #Kto pomôže Slovensku, za účelom ochrany zdravia a prevencie pred šírením ochorenia COVID-19, vďaka daru spoločnosti STRABAG s.r.o., realizuje nákup a následne darovanie osobných ochranných pomôcok – jednorázových rukavíc a ochranných overalov – podľa potrieb a v prospech organizácií, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné služby pre ohrozené či inak zraniteľné skupiny obyvateľstva. Za týmto účelom uzatvorila kúpnu zmluvu so spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. ĎAKUJEME!