Aktuality

Čo máme nové?

Koncept Národného projektu pomoci sa blíži do finále

pridal: charita | dátum: 30. septembra 2020 | kategória: aktuality

V Žiline sa konalo ďalšie stretnutie zástupcov Charít tvoriacich pracovnú skupinu zaoberajúcu sa pripravovaným Národným projektom pomoci. Plusom vznikajúceho projektu je jednotný prístup a väčšia transparentnosť poskytovanej pomoci núdznym. Jednotné budú aj kritériá a podmienky, za akých sa pomoc poskytuje.