Aktuality

Čo máme nové?

KomenskýFond vzdeláva v Detskom charitnom dome Považská Bystrica

pridal: charita | dátum: 17. apríla 2012 | kategória: aktuality

Nadácia ERSTE a Charita Rakúsko spoločne založili KomenskýFond, ktorého hlavným účelom je zmierniť dôsledky chudoby práve prostredníctvom vzdelávania. Prístupom „celoživotného vzdelávania“ KomenskýFond pomáha odstraňovať bariéry osobného, sociálneho a ekonomického rozvoja. KomenskýFond v súčasnosti na Slovensku spolupracuje s dvoma organizáciami, jedným z nich je Detský charitný dom Považská Bystrica.

Viac informácií v tlačovej správe.

Pozrite si aj List Comenius.