Aktuality

Čo máme nové?

Kolégium farských charít

pridal: charita | dátum: 16. júna 2023 | kategória: aktuality

…na ktorom bol z maďarskej Diecéznej charity Vác účastný aj riaditeľ Gabor Kovacs a jeho zástupca, bolo obohatením aj našej Žilinská diecéza, podelili sa s nami o skúsenosti, sieť farských charít budujú už viac ako 30 rokov.

Zaujímavosťou je, že táto diecézna charita stavia svoje služby primárne na projekte farských charít, ktorých má doposiaľ 120. Organizujú tiež mnohé inšpiratívne projekty…

ako napríklad 🌿 Zelenej záhrady, kde učia ľudí pestovať a ďalej zhodnocovať plody svojej práce.

Alebo projekt 🏠 Pekný dom, v rámci ktorého pomáhajú ľuďom s upratovaním a vedú ich k starostlivosti o svoj domov.

Pomáhajú tiež pri katastrofách a krízových situáciách.

🍒

Každá krajina, každá diecéza i každá farská charita je iná, jedinečná a táto rozmanitosť je pre nás veľkým obohatením. Zdieľame však i veľa spoločných znakov, hodnôt, postojov…

Jedným z nich je aj presvedčenie, že farské charity sú dôležitou a vzácnou súčasťou farností, cirkvi a spoločnosti. Vynikajú v rýchlej a adresnej materiálnej či inej pomoci, v ľudskosti a blízkosti, v láskavom prijímaní nepovšimnutých…

Sú svedkami Kristovej lásky a svojou obetavou službou vnášajú dobro a nádej do ťažkých situácií, trápení, ľudských životov…

…slová Pána Ježiša o službe a láske k blížnemu, ku ktorej nás ako cirkev i ako jednotlivcov pozýva už viac ako 2000 rokov…

Požehnaný sviatok Božského srdca Ježišovho ❤