Aktuality

Čo máme nové?

Karpatská nadácia a UNICEF

pridal: charita | dátum: 9. novembra 2023 | kategória: aktuality

Karpatská nadácia a UNICEF podporili Centrum podpory prostredníctvom projektu „Spolu pre deti“

Ďakujeme za udelenie grantu vo výške viac ako 30 tis. eur od Karpatskej nadácie v rámci grantovej výzvy „Spolu pre deti“ realizovanej v spolupráci s organizáciou Detský fond Organizácie spojených národov (UNICEF), ktorej cieľom bolo podporiť rozvoj partnerstiev na miestnej úrovni a rozšíriť poskytovanie kvalitných služieb vzdelávania a starostlivosti so zameraním na zraniteľné deti. Do grantovej výzvy sme sa zapojili v partnerstve s organizáciou Ukrajinský dom Žilina.

Diecézna charita Žilina v rámci projektu, ktorý trval od marca do konca októbra 2023, plnila úlohy v poskytovaní podporných, vzdelávacích a integračných aktivít pre deti odídencov z Ukrajiny, najmä doučovanie anglického a slovenského jazyka, psychologické stretnutia a terapie pre deti, spoločenské hry, kurz varenia, turistický krúžok Spoznaj svoj kraj, futbalový a volejbalový krúžok, tvorivé kurzy a krúžky. Tvorbu detí a ich školiteľov sme prezentovali na výstave v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline „Svet očami odídencov“. Týchto aktivít sa zúčastnilo približne 150 detí, z ktorých prevažnú časť tvorili odídenci z Ukrajiny.

Z poskytnutého grantu sme mohli zrekonštruovať priestory pre deti, kúpiť interaktívnu tabuľu, dataprojektor, interaktívny bublinkový valec, hrací stôl a hry pre deti, vybavenie miestnosti, materiál pre tvorivé dielne, potraviny na kuchársky krúžok, ale aj kancelárske potreby. Finančné prostriedky slúžili tiež na úhradu prenájmu a personálnych nákladov detskej psychologičky a sociálno-charitatívneho pracovníka.

Ďakujeme za štedrosť Karpatskej nadácii a UNICEF!