Aktuality

Čo máme nové?

Kampaň Detský čin pomoci prekvapila svojimi výsledkami

pridal: charita | dátum: 11. novembra 2015 | kategória: aktuality

Kampaň detskej organizácie eRko bola tento rok mimoriadne úspešná. Vďaka Detskému činu pomoci zaslali deti 230 balíčkov s trvanlivými potravinami, školskými či hygienickými potrebami pre núdzne rodiny z rôznych regiónov Slovenska. Túto akciu uskutočnilo eRko v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a diecéznymi charitami, ktoré identifikovali adresátov pomoci. Deti do balíkov okrem praktických vecí zabalili aj svoj list, kresbu či milý odkaz, ktorým chceli adresovanej rodine vyjadriť spolupatričnosť a duchovnú blízkosť. Do tohto ročníka sa zapojilo 3 503 detí a dospelých zo 100 obcí Slovenska a celková hmotnosť balíčkov prekročila 3 tony.

Akcia Detský čin pomoci vznikla v roku 2000 z potreby viesť deti k všímavosti voči potrebám druhých. V projekte nejde len o veľké činy, ale aj o výchovu k zodpovednosti a osobnej iniciatíve cez konanie každodenných menších skutkov pomoci. Deti so svojimi vedúcimi počas kampane absolvovali tri stretká k téme milosrdenstvo.