Aktuality

Čo máme nové?

Jedenásť finančných balíčkov na zdravotnú pomoc

pridal: charita | dátum: 15. decembra 2015 | kategória: aktuality

Počas tohto roka sme v spolupráci s Nadáciou Orange poskytli finančný príspevok na nákup liekov, vitamínov, hygienických a zdravotných pomôcok 11 žiadateľom zo Žilinského regiónu. Niekoľko mesiacov mohli starí, chorí a sociálne slabší čerpať max. 200,- eurový balíček na pokrytie výdavkov spojených so zdravotným postihnutím a chorobou. Veríme, že aj týmto spôsobom sme prispeli k zlepšeniu ich neľahkej životnej situácie.