Aktuality

Čo máme nové?

Inter nos – Medzi nami 5.9.2019 na Mariánskom námestí v Žiline

pridal: charita | dátum: 6. septembra 2019 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina sa aj tento rok zapojila do medzinárodného festivalu Inter Nos – Medzi nami. Festival sa konal 5.9.2019 na Mariánskom námestí v Žiline. Diecéznu charitu Žilina, Dom charity sv. Vincenta  ste mohli nájsť v  stánku č.3 s témou ČO JE DOMOV. Veselou formou sme návštevníkov festivalu informovali o rôznych témach, problémoch, … s ktorými sa môžu obrátiť na DCHZA, keď potrebujú pomoc, alebo niekto z ich okolia. Aktivita „krabica“, zaujala hlavne mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili festivalu a diskutovali sme s nimi o veciach, ktoré vybrali z „krabice“, že či sú potrebné pre ľudí, ktorí sú bez domova a nemajú kde bývať.