Aktuality

Čo máme nové?

Giving Tuesday – Pomôžte darovať štedrú večeru pre núdznych

pridal: charita | dátum: 1. decembra 2020 | kategória: aktuality

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti. Pretože spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny. Nezáleží na tom, čo daruješ alebo komu. Dôležité je, že sa staneš súčasťou.

Pomôžte darovať štedrú večeru ľuďom bez domova v Žiline, Čadci a Martine podporou projektu Diecéznej charity Žilina.

Aj ľudia v núdzi okolo nás majú právo na príjemné prežitie vianočných sviatkov. My im chceme pripraviť štedrú večeru a spríjemniť im Vianoce, aby aspoň na chvíľu zabudli na ťažkú životnú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzajú.

“Hlad sa netýka iba chleba. Existuje tiež hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale tiež nedostatku ľudskej dôstojnosti a nádhernej čistoty, je i nedostatkom úcty jeden k druhému. Byť bez domova nie je len nemať dom z tehál, ale znamená to tiež byť odmietaný, nechcený, nemilovaný.”/Matka Tereza/

Skúsme si spoločne viac všímať ľudí okolo nás a to nielen počas Vianoc, možno niekedy stačí tak málo a pre druhého je to nemerateľné množstvo pomoci.Prostredníctvom projektu chceme obdariť ľudí, ktorí počas Vianoc nemôžu byť v teple domova a vychutnať si atmosféru Vianoc z dôvodu, že sú bez stáleho ubytovania.