Aktuality

Čo máme nové?

Flexibilita vďaka spolupráci

pridal: charita | dátum: 26. mája 2023 | kategória: aktuality

Sme veľmi radi, že vďaka dlhodobej spolupráci s Nadáciou EPH môžeme byť blízko ľuďom, ktorí potrebujú v ťažkej životnej situácii konkrétnu pomoc na naštartovanie života, uľahčenie a akútnu podporu. Hľadáme a obdarúvame rodiny, ktoré si len ťažko vedia pomôcť sami, pomáha im to postaviť sa na nohy, lebo s materiálnou pomocou zároveň prinášame sociálne poradenstvo a ľudskú podporu.