Aktuality

Čo máme nové?

FCH Svrčinovec

pridal: charita | dátum: 19. apríla 2023 | kategória: aktuality

Krížová cesta vo farnosti Svrčinovec.

“Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” (MT 18,20)

Pán Ježiš nás mnohými spôsobmi pozýva do budovania vzťahov a vzájomnej pomoci.  Svedectvom spoločenstva Najsvätejšej Trojice, Svätej rodiny, svorného života apoštolov…. Aj farská charita je priestor, v ktorom zažívame, že…

…nie zakopať dary, ale podeliť sa o ne je správna cesta

…kríž sa nesie ľahšie dvom

…čím viac dám, tým viac dostanem

…cesta zriekania a obety je v skutočnosti cestou lásky a radosti

…každý človek je pre niekoho veľkým darom… 

Farská charita a farníci zo Svrčinovca sa v pôstnom období zjednotili v modlitbe Krížovej cesty. Veríme, že do farnosti a ďalších aktivít prinesie veľa požehnania +