Aktuality

Čo máme nové?

Farské charity Rudinská a Púchov, VITAJTE!

pridal: charita | dátum: 3. februára 2021 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina má 30 farských charít v diecéze. V decembri vznikla farská charita v Rudinskej a teraz v januári v Púchove. Spoločenstvá veriacich dobrovoľníkov združení vo farských charitách uskutočňujú vo svojich farnostiach charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky. Veľmi sa tešíme z nových spoločenstiev, vnímavých na potrebu pomoci vo svojom okolí.

Máme radosť, že sa v týchto dekanátnych farnostiach, Rudinská a Púchov, našli ochotní dobrovoľníci, aj vzhľadom na zložitosť situácie, v ktorej sa nachádzame. Veľmi sa tešíme na spoluprácu pri spoločných projektoch, ktoré budú šíriť dobro ďalej. Diecézna charita Žilina chce byť vždy blízko pri človeku, cez farské charity. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj farskej charite Beluša, ktorá svojim príkladom bola pri zrode novej farskej charity v Púchove.