Aktuality

Čo máme nové?

Farská charita Bytčica zorganizovala Farský deň

pridal: charita | dátum: 6. júla 2022 | kategória: aktuality

V Bytčici sa 5. júla konal už ôsmy ročník očakávaného farského dňa, ktorý organizuje
miestna farská charita. Občania si sviatok sv. Cyrila a Metoda už ani nevedia
predstaviť inak, ako v družnej atmosfére spoločenstva, súťaží a dobrého jedla.
Po slávnostných svätých omšiach ich čakali chutné plnené špekáčiky, guláš,
kofola, ovocie, koláče a najmä priateľské prijatie organizátorov. Deti sa mohli
zapojiť do súťaže, s ktorou pomáhali mladí animátori a vyhrať hru a diplomy.
Hostí neskôr čakal biblický kvíz, ktorí si pripravili ženy z biblického spoločenstva.
Celý deň sa niesol v duchu vďačnosti. Pán farár verejne ocenil a odmenil
obetavú službu miništrantov, Charita darcov a dobrovoľníkov a občania farskú
charitu. Najväčšou odmenou však bolo teplo spoločenstva, ktoré spojilo deti,
dospelých, kňazov a farníkov, Obecný úrad Lietavská Lúčka i poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí tiež podporili túto obľúbenú akciu. Ani nepriaznivé počasie nepokazilo pekný deň, o čom svedčí aj 95 ks
zjedených špekáčikov a 100 l gulášu!
Milá Farská charita Bytčica, nech vás Pán Boh požehnáva aj naďalej v dobrom
diele, ktoré je budované s láskou k blížnemu, súdržnosťou s občanmi
a s vytrvalosťou v modlitbe.