Aktuality

Čo máme nové?

Fašiangové stretnutie na Solinkách

pridal: charita | dátum: 9. februára 2015 | kategória: aktuality

V nedeľu 1. februára pripravila farská charita Žilina-Solinky fašiangové stretnutie seniorov farnosti. Ľudovú zábavu otvorila 13-ročná  harmonikárka Majka Chladná, po nej sa slova ujala folkloristka Otília Kadašiová zo Strečna. „Porozprávala nám o fašiangových zvykoch, predviedla tiež domácu výrobu masla v drevenej maselnici a nakoniec zorganizovala aj fašiangový minisprievod s pomocou viacerých seniorov, ktorých vyobliekala do rôznych karnevalových doplnkov. Všetci sme sa z chuti zasmiali a zaspievali si ľudové pesničky.“ povedala vedúca farskej charity Mária Hlaváčová. Nechýbala ani ochutnávka domáceho masla, cmaru, šišiek a ďalších koláčikov.