Aktuality

Čo máme nové?

Fašiangová zábava aj pre starších

pridal: charita | dátum: 6. februára 2013 | kategória: aktuality

Farská charita vo farnosti Dobrého pastiera, Žilina-Solinky usporiadala v nedeľu 3.2.2013 už v poradí druhé stretnutie pre seniorov farnosti.

Po úvodnej modlitbe a požehnaní za prítomnosti kaplána Ondreja nasledoval kultúrny program, ktorý pozostával z premietania prezentácie o fašiangoch, ukážky živého fašiangového sprievodu a básne, ktoré si pripravili dobrovoľníčky farskej charity. K veselej fašiangovej atmosfére prispel harmonikár, ktorý niektorých aj roztancoval. Pri tradičných domácich šiškách, fánkach a ďalších dobrotách, ktoré napiekli šikovné dobrovoľníčky a aj mnohé prítomné seniorky, strávili všetci príjemné popoludnie a odchádzali dobre naladení, napriek ťažkostiam vyššieho veku, na ktoré snáď aspoň na chvíľku nemuseli myslieť.