Aktuality

Čo máme nové?

EUCHARISTIA

pridal: charita | dátum: 10. júna 2022 | kategória: aktuality

Aby sme tak ako Panna Mária, blízko pri Ježišovom Srdci ❤️‍?, slúžili, milovali, trpeli…

?

V Evanjeliu počúvame, že Boh prišiel v tichom vánku, je to aj na tomto požehnanom, ukrytom, tichom mieste / Dom charity sv. Kamila… prítomnosť Boha v ? modlitbách a ❤️‍? obetovanom utrpení našich blížnych…

? ĎAKUJEME za každú svätú omšu a modlitbu obetovanú za Charitu ?