Aktuality

Čo máme nové?

Duchovná obnova

pridal: charita | dátum: 29. júla 2020 | kategória: aktuality

Zamestnanci Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici sa od 13. do 15. júla zúčastnili duchovnej obnovy v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. Tohtoročnú duchovnú obnovu viedol páter PhDr. Mgr. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR , predstavený komunity. V katechézach ponúkol vzácne pohľady na tému Jozef Egyptský, po ktorých nasledoval čas rozjímania. Útulný kláštor so svojou kláštornou kaplnkou a záhradou poskytuje ideálny priestor na stíšenie sa a stretnutie s Bohom vo svojom vnútri. Súčasťou obnovy bolo slávenie svätých omší, vysluhovanie sviatosti zmierenia, ponuka modlitby za uzdravenie i celonočná adorácia pred Sviatosťou oltárnou. Bol to bohatý čas pre duchovné načerpanie, no tiež čas vzájomných rozhovorov, oddychu, utuženia kolegiálnych vzťahov, povzbudenia a získania nových síl do služby deťom, ktoré sú nám zverené.