Aktuality

Čo máme nové?

Duchovná obnova zamestnancov charity

pridal: charita | dátum: 1. júna 2010 | kategória: aktuality

V dňoch 19-21.máj 2011 sa uskutočnila prvá duchovná obnova pre zamestnancov Diecéznej charity Žilina v svojej histórii. V prekrásnom prostredí Terchovej sme načerpali nové sily do každodennej služby, vzájomne sa povzbudili a zažili radostné a humorné chvíle v spoločenstve priateľov. Veľká vďaka patrí sr. Dárii z Komunity blahoslavenstiev, ktorá nás viedla a sprevádzala témou Lásky k Bohu, bližnému a sebe samému. Obnovení dúfame, že táto obnova nebola tou poslednou.

-ms-