Aktuality

Čo máme nové?

Duchovná obnova farských charít

pridal: charita | dátum: 5. októbra 2023 | kategória: aktuality

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska… (Kor 13, 13)

Farské charity sú dôležitým svedectvom Kristovej lásky prejavenej v službe. Aby sme sa však mohli v tejto službe darovať, musíme najskôr sami načerpať, nechať sa vyučovať, nechať sa viesť…

V sobotu 23. 9. sme sa stretli na duchovnej obnove farských charít, aby priniesla ovocie v našich životoch, aby sme sa povzbudili, poslinili vzťahy, aby sme mali čo prinášať ďalej núdznym… aby sme nezabudli, že v materiálnej pomoci, peknom slove, záujme o núdzneho im chceme darovať viac… Vieru, nádej, lásku.

Vyučovaním nás sprevádzalo spoločenstvo Otrhanko pod vedením vdp. Slávka Trnku. Súčasťou bola sv. omša, adorácia, Korunka BM a spoločný čas pri kotlíkovom guláši a zdieľaní v skupinkách.

Ďakujeme Nf Baumit za finančnú podporu tejto akcie.

„Aj napriek upršanému počasiu sme prežili sobotu plnú hrejivého svetla.

Veľká vďaka.“ (Katka, FCH Ladce)

🤗

„Ďakujeme za všetkých, ktorí prišli a svojou prítomnosťou obohatili celé spoločenstvo.“ (Zuzka, DCHZA)