Aktuality

Čo máme nové?

Deň farskej charity v Bytčici

pridal: charita | dátum: 7. decembra 2017 | kategória: aktuality

Dňa 26.novembra 2017 pripravila Farská charita Bytčica prezentáciu výrobkov svojich farníkov spojenú s ich predajom. Uvedená akcia sa konala pred kostolom sv. Imricha v Bytčici. Nálada bola výborná a i napriek chladnému počasiu sa ľudia po sv. omši zastavili a výrobky si kupovali. „Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí kúpou výrobkov a tiež finančným darom prispeli k činnosti farskej charity. Finančné prostriedky budú použité na spoločenské akcie vo farnosti, na zakúpenie potravín sociálne slabým rodinám, na pápežské  misijné diela a pod. Veríme, že podobné akcie farskej charity prispejú k rozvíjaniu a  upevňovaniu vzťahov vo farnosti.“ povedala Viera Janurová, dobrovoľníčka farskej charity Bytčica.