Aktuality

Čo máme nové?

DEKACERT – odovzdanie certifikátov

pridal: charita | dátum: 26. novembra 2022 | kategória: aktuality

„Podľa toho každý spozná, že ste moji učeníci, ak sa milujete.“ (Ján 13,35)

Tento týždeň otec biskup Tomáš odovzdal certifikáty našim dvom charitným pracovníkom, Rastislavovi Kolmanovi a Petrovi Fekiačovi. Ukončili školenie lektorov pre DekaCert, program pre kresťanské organizácie, ktorý premieta DESATORO do projektu vzdelávania a formácie charitných pracovníkov, do ich praxe prináša kresťanské hodnoty.

Autorkou programu je prof. Elisabeth Jünemann.

🥰

Začíname plánovať vzdelávanie v jednotlivých zariadeniach Diecéznej charity Žilina.

Desať etických a sociálnych hodnôt, ktoré Dekacert vytvára, je vybraných podľa Desatora.

Chceme byť autentickým svedkom charitatívnej lásky a skutočne plniť jej úlohu, preto je potrebné budovať a posilňovať organizačnú kultúru založenú na kresťanských hodnotách.

Našim zamestnancom chceme sprostredkovávať kresťanské hodnoty, ktoré sa budú odrážať v každodennej práci a medziľudských vzťahoch v organizácii aj navonok. Je to projekt zameraný na vytvorenie organizácie s viditeľnejšou a hmatateľnejšou kresťanskou kultúrou.

Implementáciou programu Dekacert do sociálnych štandardov a zdravotníckych služieb našich charitných zariadení chceme vybudovať kultúru, ktorá odlíši našu organizáciu a služby od ostatných prostredníctvom konkrétneho a odlišného prístupu k našim klientom.

Chceme tiež vytvoriť prostredie, v ktorom sa s našimi zamestnancami zaobchádza dobre, cítia sa dobre, chcú u nás zostať pracovať a ešte v ambicióznejšej perspektíve, kde budú chcieť pracovať aj ďalší.

Naším celkovým cieľom je, aby naši prijímatelia pomoci prostredníctvom našich služieb zažili kvalitu kresťanskej lásky, ktorá nás bude definovať.

Dúfame, že tento nový program pre kresťanské organizácie bude dobrým nástrojom aj pre etické riadenie našej organizácie.