Aktuality

Čo máme nové?

Daruj školské pomôcky

pridal: charita | dátum: 31. mája 2012 | kategória: aktuality

Od 1. júna do 30. júna 2012 sa môžete zapojiť do 3. ročníka zbierky školských pomôcok pre deti z chudobných rodín a z detských domov, ktoré nemajú toľko peňazí, aby si mohli kúpiť nové veci do školy. Darujte školské pomôcky, ktoré už nepotrebujete napr. peračníky, farbičky, fixky, pravítka, perá, zošity, školskú tašku, vodové či temperové farby alebo iné užitočné veci do školy.

Jedinou podmienkou je, aby darované školské potreby boli funkčné a nie pokazené.

Školské pomôcky prijímame v Dome charity sv, Vincenta, Predmestská 12 v Žiline v čase od 8.00-11.00 a 13.00-15.00 (pondelok-piatok).

Adresy všetkých zariadení charity v ďalších regiónoch, ktoré prijímajú školské pomôcky na darovanie, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk alebo www.mladacharita.sk.

Info nájdeš na tomto letáku.