Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme za potraviny pre núdznych

pridal: charita | dátum: 14. septembra 2020 | kategória: aktuality

Jeden z našich dlhodobých partnerov Tesco Slovensko nám priniesol viac ako 23 ton trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi. Rozdelené Charitami na Slovensku pre ľudí v núdzi. Ďakujeme ❤️❤️