Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme za pomoc!

pridal: charita | dátum: 7. decembra 2021 | kategória: aktuality

Ďakujeme za príspevok Nadácii SLSP

Dom charity sv. Vincenta v Žiline poskytuje od júna 2021 svoje služby nocľahárne, nízkoprahového denného centra a sociálneho poradenstva v novej budove na Bratislavskej 27 v Žiline. Kapacita nocľahárne aj denného centra sa zvýšila na 62 miest (z pôvodných 25). S prevádzkovaním nových priestorov sú spojené zvýšené personálne, energetické a materiálne náklady. Aj vďaka Nadácii SLSP sme mohli začať tieto služby pre núdznych poskytovať s vyššími hygienickými štandardami. Sumou 6 170,00 Eur prispela Nadácia SLSP na nákup novej práčky, jednorazových hygienických rukavíc a ochranných umývateľných návlekov na matrace. Pri starostlivosti o množstvo ľudí bez domova je práčka nutnosťou, neustále využívanou. Zvyšné financie z príspevku boli rozdelené a použité cca pol na pol tiež na úhradu výdavkov na vykurovanie zemným plynom a časti personálnych nákladov. Za štedrú podporu Nadácii SLSP srdečne ďakujeme!