Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme za auto

pridal: charita | dátum: 15. februára 2016 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina ďakuje spoločnosti Auto Becchi s.r.o. Žilina a Ing. Petrovi Belinskému za poskytnutie osobného motorového vozidla na zabezpečovanie charitatívnych a charitatívno-sociálnych služieb v Žilinskej diecéze. Ľuďom odkázaným na pomoc iných, či už ľuďom bez domova, starým a chorým ľuďom či rodinám v núdzi tak môžu byť flexibilne poskytované služby.

Vozidlo bude zároveň použité na podporu rozvoja a činnosti farských charít v diecéze i na poskytovanie potravinovej pomoci.