Aktuality

Čo máme nové?

ĎAKUJEME vám za podporu v roku 2020!

pridal: charita | dátum: 31. decembra 2020 | kategória: aktuality

Všetkým priateľom Diecéznej charity Žilina ĎAKUJEME za akúkoľvek formu podpory a pomoci! Aj vďaka vám nás v službe blížnym napĺňa veľká nádej, že aj v takých náročných rokoch ako bol tento sa vieme zomknúť a ukázať svetu pravú tvár nezištnej, DOBRO – činnej a milosrdnej lásky. Bohu vďaka za vás! 

Na prelome rokov vám zo srdca vyprosujeme Božie požehnanie, lásku a zdravie do nového roka 2021!

Veselý a hlboko radostný Silvester a Nový rok…!!!