Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme Mestu Turzovka

pridal: charita | dátum: 20. decembra 2022 | kategória: aktuality

Aj Mesto Turzovka myslí na núdznych
Ani v ťažkých časoch inflácie a energetickej krízy Mesto Turzovka nezabudlo na najnúdznejších
obyvateľov. Nášmu zariadeniu, Domu charity sv. Gianny v Čadci, poskytlo dotáciu vo výške 750 eur
na nákup potravinovej, hygienickej a materiálnej pomoci pre prijímateľov sociálnych služieb.
Nakúpené potraviny a drogéria – polievky, čaje, paštéty, konzervy, šampóny, mydlá, pracie prášky,
dezinfekcia, obväzy – poslúžili ľuďom, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Za poskytnutie dotácie
ďakujeme a vážime si, že Mesto Turzovka myslí aj na najviac odkázaných ľudí.