Aktuality

Čo máme nové?

Ďakovali sme a prosili…

pridal: charita | dátum: 5. augusta 2020 | kategória: aktuality

…za kňazov. Včera mal sviatok sv. Ján Mária Vianney, patrón kňazov. Preto sme v našej kaplnke spoločne ďakovali za kňazov a vyprosovali pre nich Božiu milosť, tiež prosili za nové kňazské povolania. Vo farnostiach spolu s veriacimi, aj s členmi farských charít, prinášajú tú pravú „caritas“ – Božiu milosrdnú lásku. Nikdy sa neunaviť odpúšťaním, stálym pohľadom lásky na hriešnika, na núdzneho, na každého… spolu si vzájomne pomáhame kráčať, žiť a otvárať sa Božej milosti, aby sme mohli dávať z lásky Jeho Srdca. Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás!