Aktuality

Čo máme nové?

Chudobní v Božom srdci

pridal: charita | dátum: 11. júna 2014 | kategória: aktuality

Chudobní v Božom srdci bol názov druhého tohtoročného stretnutia dobrovoľníkov farských charít v žilinskej diecéze, ktoré sa konalo 3. júna 2014 v pastoračnom centre N3 v Žiline. Viac ako 30 laikov z rôznych farností uvažovalo nad slovami pápežskej exhortácie Evanjelium radosti. Práca v skupinách, svedectvo diela pre ľudí bez domova v Kláštore pod Znievom a predstavenie novovzniknutých farských charít v Považskej Bystrici-Rozkvete a Lietave boli inšpiráciou pre všetkých zúčastnených. Veľa krát medzi prítomnými zaznela potreba duchovnej formácie, modlitby a nájdenia času pre službu, ktorá má silu motivovať a posilňovať farské spoločenstvo.

Stretnutie je súčasťou projektu MOSTY CHARITY, ktorého cieľom je vytvorenie siete farských charít v žilinskej diecéze a obnova služby farského spoločenstva. V rámci projektu pripravujeme jesenný cyklus vzdelávacích seminárov pre nových dobrovoľníkov charity vo farnostiach. Pozývame všetkých, ktorí nechcú zostať v pomoci núdznym len pri slovách, ale chcú spolu s nami budovať dielo charity vo svojej farnosti.