Aktuality

Čo máme nové?

Charita Plzeň na návšteve

pridal: charita | dátum: 20. júna 2023 | kategória: aktuality

Návšteva z Plzne

🇨🇿

Nedávno nás navštívili zástupcovia z Česka, konkrétne z Charity Plzeň. Prišli na jednodňovú stáž do Domu charity sv. Vincenta v Žiline, kde prevádzkujeme nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň pre ženy aj pre mužov. Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, terénna práca, každodenný život s ľuďmi, ktorí prichádzajú po pomoc… to boli hlavné témy, ktoré našu návštevu najviac zaujímali. Predstavili sme im tiež projekt Hlinený dukát. Navzájom sme si pozdieľali skúsenosti a tak sa tento deň stal vzájomným obohatením pre obe strany. Plánujeme takto pokračovať…