Aktuality

Čo máme nové?

Centrum podpory

pridal: charita | dátum: 20. júna 2022 | kategória: aktuality

Slávnostné ? otvorenie CENTRA PODPORY v Žiline. ?

20. jún 2022 je nielen Svetovým dňom utečencov… symbolicky Diecézna charita Žilina v tento deň otvorila Centrum podpory. Na Slovensku takto postupne vzniká 25 centier ako odpoveď na humanitárnu krízu a rastúcu chudobu aj v našej krajine. Súčasťou nášho Centra podpory je aj Centrum vzdelávania aj pre núdznych ľudí u nás na Slovensku, aby boli čoraz menej odkázaní na našu sieť pomoci.

Pri jeho otvorení bol aj otec biskup, pripomenul apel pápeža Františka na prežívanie vzájomného bratstva človeka s človekom a hovoril o sociálnom priateľstve vyjadrenom v encyklike Fratelli tutti. Pokračoval modlitbou: “Bože náš, trojjediná láska, daj, aby zo sily tvojho božského spoločenstva prúdila do nás bratská láska…”

Medzi zúčastnenými boli zástupcovia: Žilinská diecéza, Časopis Naša Žilinská diecéza, VÚC, Mesto Žilina, Polícia Slovenskej republiky, Ukrajinský Dom Žilina – Український Дім Жиліна – Ukrainian House Žilina, Žilinskí Kapucíni, Caritas Slovakia – Slovenská katolícka charita a iných subjektov. Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity, vyjadril veľkú túžbu a potrebu vzájomnej spolupráce v pomoci blížnym. Podelil sa o prežívajúcu radosť z toho, že môžeme byť v takej blízkosti ? nielen voči tým, ktorým budeme pomáhať, ale tak navzájom aj my, ktorí pomáhame. Pani viceprimátorka Barbora Birnerová vo svojom príhovore stotožnila služby, ktoré ľudia v Centre podpory nájdu, s odpoveďou na Ježišove slová “Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma…”