Aktuality

Čo máme nové?

Celoslovenská vianočná zbierka charity v obchodnom retazci TESCO STORES SR, a.s.

pridal: charita | dátum: 29. novembra 2012 | kategória: aktuality

Slovenská katolícka charita sa tento rok po prvýkrát rozhodla zapojiť do vianočnej zbierky, ktorú každoročne organizuje spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. Od 29. novembra do 22. decembra (vždy len štvrtok, piatok, sobota) budú zamestnanci a dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina zbierať finančné prostriedky v 3 predajniach Tesco v Žiline a v 1 predajni v Martine. Na celom Slovensku sa do zbierky zapojilo 8 diecéznych charít a 43 predajní TESCO.

Podporiť núdznych bude možné od 1.12.2012 do 28.2.2013 aj zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena darcovskej sms je 1€.

Čo je cieľom?

Prostredníctvom vyzbieraných finančných darov budú môcť jednotlivé charity podporiť svoje aktivity a služby, ktoré už niekoľko desiatok rokov poskytujú na celom Slovensku tým najbiednejším, ľuďom starým a chorým, ľuďom na ulici, rodinám v hmotnej núdzi, osamelým matkám s deťmi, sirotám, ale aj ľuďom umierajúcim.
V rámci Žilinskej diecézy budú finančné prostriedky použité v nasledovných zariadeniach:

  • Dom charity sv. Kamila v Žiline (starí a chorí ľudia)
  • Dom charity sv. Vincenta v Žiline (ľudia bez domova a v núdzi)
  • Charitatívna služba v rodinách v Žiline (opatrovateľská služba pre starých a chorých ľudí)
  • Dom charity sv. Krištofa v Martine (ľudia bez domova a v núdzi)

„Zbierka je zaregistrovaná na ministerstve vnútra pod názvom Blízko pri človeku a jej výnos bude použitý na podporu sociálnych a zdravotníckych služieb pre ľudí, ktorí sa na Slovensku ocitli v núdzi,“ povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák.

Zamestnanci charity a dobrovoľníci budú vo vybraných predajniach zbierať finančné prostriedky počas štyroch decembrových týždňov. Označení budú menovkou a červeným tričkom s logom Slovenskej katolíckej charity a príspevky od darcov budú zbierať do zapečatených pokladničiek. Na požiadanie sa preukážu povolením vykonávať verejnú zbierku a písomným poverením.