Aktuality

Čo máme nové?

Bratská pomoc zachraňuje životy

pridal: charita | dátum: 28. apríla 2021 | kategória: aktuality

Minulý týždeň zachraňovala naša zamestnankyňa z Domu charity sv. Gianny troch pomaly umierajúcich  ľudí bez domova, ktorí sa „ubytovali“ v opustenej „vodárni“ v Čadci. Sociálna pracovníčka Katka Melicháčová ich tam našla vo veľmi zlom zdravotnom stave. Spomínaní muži mali preležaniny, opuchy a rany na nohách spôsobené mrazom a zanedbanou hygienou. Jeden ani nechcel, aby s ním čokoľvek robili, chcel tam umrieť. Na monitorovanie situácie privolali aj políciu, sociálna pracovníčka charity Katka zmobilizovala samotných ľudí bez domova, „spolubývajúcich“, boli skvelí! Povedala im: „spolu tu pijete, spolu si teraz vzájomne pomôžete!“, od mužov dostala odpoveď „povedz, čo máme robiť“… ochotne poslúchli „na slovo“. Spoločne priniesli bandasky teplej vody, poumývali telá chorých, prezliekli do čistých šiat, zniesli ich z poschodia, jedného ležiaceho na paplóne, dvoch pomocou invalidného vozíka (privolala tiež záchranku, dvoch hospitalizovali a o jedného sa starajú v priestoroch Charity). Síce niektorým z mužov pri tejto službe lásky reálne prišlo zle… verím však, že neprídu o svoju odmenu!

Situácia sa v dôsledku pandémie zhoršuje, ľudia prichádzajú o prácu a príjmy. Z tejto pozície je už len krok, stačí málo a človek sa môže zrazu ocitnúť na ulici, bez domova! Uvedomujem si, že ľudia bez domova nie sú iná kategória, stále sú to tí istí, ľudia ako my, so svojimi limitmi veku, chorôb, vzťahov… no v ich živote nastal možno len nepatrný a náhly okamih, ktorý všetko zmenil a spôsobil, že sú tam, kde sú. Situácia je alarmujúca, núdznych pribúda! Charita nemá možnosti poskytnúť nocľah všetkým, chýbajú predovšetkým priestorové kapacity (v Čadci) na poskytnutie domova všetkým, ktorí to potrebujú, mnohokrát supluje štát, zamestnanci Charity obetavo pomáhajú aj nad rámec svojho pracovného času. V Žiline sa nám podarilo kapacitu mužskej nocľahárne zvýšiť z 25 na 45 lôžok a pribudne tiež nocľaháreň pre 15 žien. Presťahovanie zariadenia do nových priestorov s viac ako dvojnásobnou kapacitou plánujeme 1.6.2021. Cirkev vždy v dejinách bola a aj teraz je prítomná tam, kde je núdza a potreba pomoci. Charita uskutočňuje poslanie Cirkvi, prináša praktickú pomoc a milosrdnú lásku chudobným. Vždy stojí pri opustených, trpiacich a pomáha zmierňovať chudobu vynaložením všetkých dostupných prostriedkov, ktoré má k dispozícii. Finančnou podporou Diecéznej charity Žilina aj vy môžete pomáhať najzraniteľnejším… https://charitaza.darujme.sk/873/ Ďakujeme za akúkoľvek pomoc!