Aktuality

Čo máme nové?

BEH SPRÁVNYM SMEROM

pridal: charita | dátum: 19. septembra 2012 | kategória: aktuality

Príď podporiť už 3.ročník charitatívneho behu.

Kde: Vodné dielo Žilina (ľavá strana hrádze v smere Žilina – Mojš)

Kedy: nedeľa 30.9. 2012 o 14.00 hod.

Trať: 6km a 3km

Štartovné: 5€

Registrácia: na hrádzi Vodného diela Žilina od 13.00 hod.

Výťažok zo štartovného bude venovaný Diecéznej charite Žilina, ktorá pomáha iným zaradiť sa späť do života

Viac info: ht_tp://zilina.casd.sk/behspravnymsmerom/ alebo t.č. 0903 326 783

Upútavka z minulých ročníkov: 2011 a 2010

Plagátik k stiahnutiu.