Aktuality

Čo máme nové?

Bartolomejský jarmok v Ilave

pridal: charita | dátum: 11. septembra 2023 | kategória: aktuality

Na jednom z prvých stretnutí členov novozaloženej farskej charity v Košeci bola vyslovená aj myšlienka prezentovať charitu na pravidelnom Bartolomejskom jarmoku v Ilave. Oslovili sme teda aj členov FCH Ilava, farských charít v susedných obciach a záujem prejavila aj FCH Ladce. A tak tento rok po prvýkrát mali návštevníci jarmoku možnosť zastaviť sa aj pri stánku farských charít a kúpou ponúkaných výrobkov podporiť ich činnosť.

Veľmi pekný drevený stánok nám zapožičala diecézna charita v Žiline a vďaka ochote zamestnancov Mestského úradu v Ilave sme ho mohli pro bono umiestniť medzi množstvo ostatných stánkov v uliciach mesta.

V piatok 25. 8. 2023 od skorého rána sa myšlienka preniesla do reality a začali sme si užívať každú prítomnú chvíľku, začali sa pristavovať ľudia a pozerali si množstvo ponúkaných výrobkov.

Zaujal ich široký sortiment ružencov, rozličné vrecká a nákupné tašky, sladké trubičky aj slané oblátky, levandulové vrecúška, ihelníčky, háčkované svietničky a hračky, nádherné vence zo sušených kvetov či mini drevené krabičky, ktoré vyrábali doživotne odsúdení ľudia v ilavskej väznici aj členovia rodín farníkov z obcí Košeca, Ilava, Ladce. Šikovné dobrovoľníčky z Ilavy prispeli výborným chladeným nápojom a koláčikmi, skvelými k osvieženiu a posilneniu nás aj okoloidúcich.

Veľmi nás potešilo, že záujem, hlavne o ružence, prejavili nielen starší ľudia, ale pristavilo sa aj množstvo mladých rodiniek, mládeže a detí. Dokonca využili aj ponúkanú možnosť výroby ružencov

podľa priania, napr. s menom, dátumom… Záujem prejavili aj o informácie týkajúce sa činností charity.

Veľká vďaka patrí kňazom z farností Košeca, Ilava, Ladce, Beluša, Dubnica nad Váhom, Pruské a Červený Kameň, ktorí našu aktivitu podporili aj vyzvaním farníkov navštíviť na jarmoku náš charitný stánok a podporiť našu činnosť. Potešila nás jedna milá pani, babička, ktorá sa pristavila pri stánku, položila 5 eur a keď sme jej ponúkli niečo z výrobkov, povedala: „Dieťa moje, ja už nič nepotrebujem! Ale náš pán farár povedali, že vás máme podporiť.“

Presvedčili sme sa aj o tom, že Boh dopraje viac ako si želáš. Nakoľko bolo v piatok aj v sobotu veľmi teplo, priali sme si aspoň malé osvieženie. A v sobotu nám bolo dopriate nielen osvieženie, ale ako povedala jedna členka, “formou výdatného dažďa nám Pán Boh aj opral tričká.”

Výťažok bude použitý na financovanie pobytu detí z viacdetných alebo neúplných rodín v letnom tábore, na nákup invalidného vozíka formou čiastočného príspevku, ako aj na iné aktivity charity.

Veľká vďaka Pánu Bohu a každému, kto sa pričinil modlitbou alebo konkrétnym skutkom, o veľmi úspešné uskutočnenie tohto podujatia.

📜

List Hebrejom 13,16

Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu.