Aktuality

Čo máme nové?

Ako zvládať problémy vyššieho veku?

pridal: charita | dátum: 4. apríla 2014 | kategória: aktuality

Stretnutie seniorov s prednáškou s názvom “Ako zvládať problémy vyššieho veku?” a zaujímavou súťažou sa uskutočnilo poslednú marcovú sobotu a tradične ju organizovala Farská charita Žilina-Solinky. Viac informácií prináša dobrovoľníčka farskej charity p. Mária Sabová:

Napriek tomu, že prežívame pôstne obdobie, poslednú slnečnú marcovú nedeľu sme si s našimi dôchodcami naozaj vychutnali. A to nielen preto, že sme súťažili o najvydarenejšiu nátierku na jednohubky pre sviatočný stôl. Naše pravidelné stretnutia nám umožňujú vzájomne sa obohatiť a pocítiť uzdravujúcu silu spoločenstva ľudí dobrej vôle.

Naši milí seniori prišli síce v menšom počte než inokedy, ale nakoniec to bolo veľmi vhodné pre navodenie pokojnej rodinnej atmosféry. Tá bola potrebná už aj kvôli tomu, že medzi nás prišla – ako vzácny hosť – vedúca Domu charity sv. Kamila v Žiline, pani Katarína Mitková. Zo svojej každodennej praxe najlepšie pozná trápenia, súvisiace s vyšším vekom. Okrem malej prednášky si našla čas aj na dôvernejšie rozhovory s prítomnými seniormi. Veď naozaj platí, že podelená starosť je odrazu menšia. Na stretnutí bol prítomný aj pán kaplán Jaroslav Dekan, ktorý ochotne vítal hostí a po úvodnom požehnaní tiež pozorne počúval o prirodzených prejavoch ľudskej  staroby. My všetci, mladší aj starší, sme si mohli potvrdiť, že vyšší vek je aj podľa svedectva dejín naozaj znakom Božieho požehnania a nie záťažou pre rodinu a štát. Už teraz sa budeme tešiť na ďalšie stretnutie, kedy plánujeme malý výlet ku kaplnke v lesoparku. Potom by sme chceli ešte do prázdnin zorganizovať malú púť do Turzovky.

Mária Sabová, dobrovoľníčka farskej charity Žilina-Solinky

prednášajúca p. Katarína Mitková

súťaž nátierok na jednohubky