Aktuality

Čo máme nové?

Akcie pre seniorov

pridal: charita | dátum: 25. októbra 2023 | kategória: aktuality

Na začiatku jesene sa Diecézna charita Žilina s farskými charitami zapojila do grantovej výzvy Henkel Slovensko Seniorom, ktorého cieľom bolo odstránenie sociálnej izolácie seniorov a budovanie vzťahov vo svojom okolí.

„Rozhodli sme sa zorganizovať stretnutia, na ktorých by seniori vyrábali darčeky pre iných, a tak sa mohli aktívne podieľať na dobrom diele a zakúšať, že stále majú čo ponúknuť.“

Zuzka, sociálna pracovníčka Farnosť Vrútky, Kysucké Nové Mesto a Bytčica pripravili tvorivé popoludnia s dobrým pohostením, kultúrnym programom a kreatívnymi aktivitami. Lektormi boli talentovaní farníci, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti s háčkovaním, zdobením perníkov, drotárskym umením, výrobou šperkov a dekorácií… Inšpirovala sa aj FCH Nesluša, ktorá vzala seniorov

na púť na Horu Živčáková.

„Keby každý takto jednal v láske a pomoci druhým, na svete by bol pokoj a radosť.“ Evka, dobrovoľníčka Veríme, že táto akcia pripomenie celej spoločnosti, že starnutie je prirodzenou súčasťou

života a týka sa každého. Možno aj nám sa neskôr dostane takej starostlivosti, láskavosti a pozornosti, s akou sme sa ochotní v našom produktívnom veku podeliť my.