Aktuality

Čo máme nové?

Adventná zbierka na Charitu

pridal: charita | dátum: 25. novembra 2021 | kategória: aktuality

Verejné bohoslužby sú zakázané, kostoly zatvorené. Je tu prvá adventná nedeľa, počas ktorej sa má konať Adventná zbierka na Charitu. Prispejte prosím do zbierky na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo si vyberte inú možnosť podpory, na plagáte dole sú viaceré spôsoby / šek, QR kód, odovzdanie kňazovi pri individuálnej pastorácii. ĎAKUJEME!