Aktuality

Čo máme nové?

Advent a Štedrá večera v Centre pre deti a rodiny

pridal: charita | dátum: 22. januára 2020 | kategória: aktuality

Adventné prežívanie v CDR už tradične vrcholí slávením Štedrej večere, ktorej predchádzajú prípravy. Deti a vychovávatelia vyrábajú vianočné pozdravy, ktoré  zasielame dobrodincom ktorí nám pomáhajú a s nami spolupracujú.  Slávnostne vyzdobíme celé zariadenie – stromčeky, adventné vence a sviečky.

Súčasťou adventných príprav v zariadení je aktivita detí – vzájomné obdarovanie sa medzi deťmi a zamestnancami, kedy náhodným výberom darca pripraví darček pre konkrétneho človeka. Milú drobnosť, maličkosť, ktorá poteší.

K tradícii patrí aj Betlehem v kaplnke zariadenia, pri ktorom sa stretávame na modlitbu. S blížiacimi sa sviatkami tety s deťmi pečú vianočné pečivo, koláčiky.  Rozvoniava celé zariadenie a deti sa tešia na darčeky od Ježiška, ktoré si nájdu pod vianočným stromčekom.   Atmosféra štedrej večere je mimoriadna,  slávnostne prestretý stôl, oplátky, med a kapustnica sú neodmysliteľnou súčasťou.  V regióne Považskej Bystrice sa pečú osúchy plnené zemiakovou kašou – miestna špecialita, ktoré sa podávajú  ku kapustnici. Nesmie chýbať zemiakový šalát a vyprážaná rybka.  Slávnostnú atmosféru dotvára program večera  – piesne, koledy sprevádzané gitarou a deti si pripravujú prekvapenie  v podobe vystúpenia koledníkov.  

Štedrá večera začala návštevou skautov,  ktorí nám priniesli Betlehemské svetlo ako symbol narodeného Ježiša.

Stôl sme prestreli  56  miest  – pre detí, zamestnancov a pozvaných hostí.   Pozvanie prijal i otec biskup Tomáš Galis . Prihovoril sa všetkým prítomným, požehnal nám jedlo a každému udelil sladké „medové“ otcovské požehnanie na čelo.   „Aby sme boli dobrí ako tento med“.   Povzbudil nás láskavým slovom, požehnal našu službu, námahu a poprial nám hojnosť Božích milostí, požehnania, zdravie a radosť.   Po príjemnom vystúpení našich „krojovaných koledníkov“ a spoločne s nimi sme si zaspievali „Tichú noc“.

Pre prežívanie detí má tento slávnostný deň mimoriadny význam.  Nakoľko ho nemôžu prežívať so svojimi blízkymi v rodine, so súrodencami, a možno nikdy ani neprežili, preto sa snažíme  vytvoriť atmosféru prijatia, lásky a spolupatričnosti ako rodiny.  Deti sa veľmi tešia na Štedrý deň.  Slávnostné oblečenie  a zasadnú k Štedrovečernému stolu.  „Dospelejšie deti „ obsluhujú…. 

Po  skončení príde Ježiško, zazvoní zvonček a deti s radostne utekajú k darčekom.  Teta vedúca rozdáva darčeky….  

Detský charitný dom Považská Bystrica poskytuje prijatie a starostlivosť zvereným deťom a mladým dospelým už od roku 1992. Od 1.augusta 2019 transformáciou ako Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho.