Aktuality

Čo máme nové?

15. výročie projektu ADOPCIA NA DIAĽKU® – PUTOVNÁ VÝSTAVA V ŽILINE

pridal: charita | dátum: 20. februára 2011 | kategória: aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) už 15 rokov realizuje projekt Adopcia na diaľku, v rámci ktorého slovenskí darcovia pomáhajú deťom v Indii a Albánsku, od nového roka i na Haiti a vo Vietname. K 15. výročiu fungovania tohto unikátneho projektu pripravila SKCH pre darcov i širokú verejnosť výnimočnú putovnú výstavu s názvom Nádej pre Indiu, ktorá počas celého roka 2011 navštívi spolu 6 miest na celom Slovensku.

Dňa 25.3.2011 (piatok) sa uskutoční otvorenie výstavy v Žiline,  ktoré je prioritne určené pre darcov projektu Adopcia na diaľku a ich blízkych ako poďakovanie za ich prejavený záujem a dôveru. Výstava bude ďalej v priestoroch Diecéznej charity Žilina otvorená pre širokú verejnosť v pracovných dňoch od 28.3.-8.4.2011 (8.00-16.00h). V priebehu roku 2011 výstava ďalej navštívi i ďalšie mestá na Slovensku – Banskú Bystricu, Nitru, Bratislavu a Košice.

Výstava Nádej pre Indiu predstaví 46 fotografií z Indie, spolu s komentármi a informačnými textami, zobrazujúcich prepojenie medzi darcami zo Slovenska a konkrétnymi deťmi z Indie, ktoré slovenskí adoptívni rodičia podporujú. Fotografie vznikli pri návšteve zástupcov SKCH v sociálnych centrách v Indii. V priebehu každej výstavy bude premietaný dokument, ktorý vznikol počas tejto cesty. Pozvanými na výstavy sú všetci tí, ktorí už akýmkoľvek spôsobom podporujú projekt Adopcia na diaľku a zároveň široká verejnosť, ktorá sa aj takýmto spôsobom bude mať možnosť dozvedieť niečo viac o živote detí a rodín v chudobných častiach Indie.

Výstava zároveň slúži ako podnet pre oslovenie nových darcov pre projekt Adopcia na diaľku Haiti a Vietnam. Po katastrofálnom zemetrasení, ktoré postihlo Haiti, sa totiž pozornosť SKCH  upriamila aj na dlhodobé projekty, ktoré umožnia obyvateľom postaviť sa na vlastné nohy a zaistiť si  svoje základné potreby. Jedným z týchto projektov je aj Adopcia na diaľku, ktorá zabezpečí deťom to najdôležitejšie pre ich budúcnosť – vzdelanie.  Darcovia, ktorí sa zapoja do tohto projektu, umožnia deťom navštevovať školu, dostať nevyhnutné pomôcky, ale prispejú aj na stravu a lekára. Druhou krajinou, o ktorú rozširujeme projekt je Vietnam, pretože mnohé oblasti tejto krajiny trápi veľká chudoba a sociálne problémy, na ktoré rovnako ako všade na svete, najviac doplácajú deti. Mnoho z nich zápasí s rôznymi chorobami, je nakazených vírusom HIV alebo by bez pomoci darcov nemohli chodiť do školy, navštevovať lekára.

Projekt Adopcia na diaľku v sebe spája jednoduchosť a konkrétnu pomoc ľuďom v rozvojových krajinách. Je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa.. Ide o deti z najchudobnejších rodín, ktoré by inak boli nútené pracovať, aby pomohli zabezpečiť živobytie pre svoju rodinu. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do programu, stáva sa adoptívnym rodičom, a ďalej môže sledovať rast „svojho“ dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných mesačných, resp. ročných príspevkov na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené. Vďaka Slovákom ochotným pomôcť bolo doteraz podporených viac ako 2200 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál. Partnermi SKCH v chudobných krajinách sú rehoľné sestry z viacerých kongregácií a organizácie siete Caritas.

Viac informácií o možnosti zapojenia sa do Adopcie http://www.charita.sk/stranky/zapojte-sa-i-vy