Aktuality

Čo máme nové?

90 rokov blízko pri človeku

pridal: charita | dátum: 6. marca 2017 | kategória: aktuality

Pred 90 rokmi sa začala písať história najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku. Celé obdobie jej fungovania poukazuje na jednu dôležitú skutočnosť, že vždy budú v našom okolí a v našej spoločnosti prítomní ľudia, ktorí budú odkázaní na našu pomoc. O súčasných ako aj pripravovaných projektoch Slovenskej katolíckej charity sa dozviete viac v tomto videu.

Hostia: Juraj Barát – riaditeľ Diecéznej charity Nitra, Radovan Gumulák – generálny sekretár SKCH, Ján Michalský – oddelenie komunikácie a PR SKCH, Martin Vittek – oddelenie rozvojových a humanitárnych projektov SKCH.